Prijava partija i sudjelovanja

    *za prijavu partije uz izvještaj potrebno je upisati protivnika XP kapetana i časnika, i sakupljene KP i frakcije s kojima se dijeli znanje za oba igrača
    *uz navedeno potrebno je dodati sliku
    **priča o nastanku posade, kapetana, prvog časnika ili nešto slično, dajte mašti na volju, ne mora biti dugačka