Isticanje rubova

Prethodna tema [previous_page]

Nakon što su osvijetljeni dijelovi istaknuti nanošenjem slojeva, slijedi isticanje rubova, kao zadnja tehnika bojanja. Ideja je slična kao i kod layeringa, kada ga koristimo za isticanje osvijetljenih dijelova. Dakle, dijelove na koje pada više svjetla, želimo više posvijetliti. Razlika je što se, u ovom koraku, koncentriramo na same rubove površina. Kao i druge tehnike, može se koristiti i u druge svrhe, npr. za postizanje efekta otkinute boje na metalnim dijelovima.

Za početnike, jednostavan i efektan rezultat daju istaknuti rubovi pobojani svjetlijom nijansom iste boje, kojom je taj rub već pobojan. Na rubu koji želite istaknuti, novom bojom napravite tanku crtu. Za nanošenje boje slijedite savjete, koji su opisani u poglavlju Bazne boje, uz sljedeću izmjenu – prilikom nanošenja boje na minijaturu, odnosno na odabrani rub minijature, često je lakše nanijeti boju tako da se kist položi vrškom bočno, uz rub koji želimo pobojati. Tako smanjujemo rizik od neželjenog viška boje na rubu koji bojamo.

Isticanje ruba

Isticanje ruba

YouTube preporuke

Pročitajte i ostale teme vezane uz bojenje minijatura