Uređivanje baze

Prethodna tema [previous_page]

Uređivanje baze prije primarne boje

Uređivanje baze minijature možemo podijeliti u dvije faze; uređivanje prije nanošenja primarne boje i uređivanje nakon bojenja, takozvano flockanje (engl. Flocking). Što ćete raditi prije, a što nakon nanošenja primarne boje zapravo ovisi o materijalima koje namjeravate koristiti kod uređivanja. Materijali koji se koriste za uređivanje baze mogu se svrstati u jednu od dvije kategorije, materijali koje je ćete najvojerojatnije prebojiti (npr. pijesak, kamenje, glina, konstrukcije od plastike ili drveta i slično) i materijali koje nije potrebno naknadno obrađivati nakon postavljanja (flockanja) na bazu (npr. statička trava, ukrasno kamenje, akrilna voda i slično). Sukladno tome, materijale koje je potrebno prebojiti, korisno je staviti prije nanošenja primane boje, dok materijale koji nakon postavljanja ne zahtijevaju dodatnu obradu uobičajeno stavljamo nakon bojenja.

Kako ćete urediti bazu ograničeno je isključivo maštom i dostupnim resursima. Tehnike i trikovi kod uređivanja baza detaljnije će biti obrađenu u poglavljima pod kategorijom “Uređivanje baze”. Što se tiče uređivanja prije nanošenja primarne boje, za oni koji žele jednostavno rješenje dobri se rezultati mogu dobiti uz pomoć pijeska i ljepila za drvo. Za taj postupak potrebno je osigurati:

  • ljepilo za drvo
  • pijesak
  • posudica za pijesak
  • čačkalica (ili bilo kakav štapić kojim se ljepilo može rasprostraniti po bazi)

Ljepilo se može nanijeti na bazu direktno iz aplikatora kakav ima većina spremnika raznih brendova. Zatim se čačkalicom štapićem ili starim kistom rasprostrani po bazi nakon čega se cijela baza minijature uroni u posudu s pijeskom.

Aplikacija ljepila

Aplikacija ljepila

Raspoređivanje ljepila po bazi

Raspoređivanje ljepila po bazi

Minijatura nakon uranjanja u posudu s pijeskom

Minijatura nakon uranjanja u posudu s pijeskom

Ljepilo za drvo uobičajeno se suši između 30 i 60 minuta, a do pune čvrstoće može trajati i dulje. Svakako pročitajte upute na ljepilu prije korištenja. Također, valja napomenuti da nije preporučljivo nanositi primarnu boju prije vremena sušenja označenog na uputama.

YouTube preporuke

Sljedeća tema Bojenje minijatura