Slojevi

Prethodna tema [previous_page] Izvor svjetlosti Prije korištenja tehnike nanošenja slojeva (engl. layering) i isticanja rubova (engl. edge highlight), korisno je razmotriti koncept izvora svjetlosti. Budući … Nastavi čitati Slojevi