Wash/shade boje

Prethodna tema [previous_page]

Različiti brendovi boja koriste različite nazive za ovaj tip boje, no wash ili shade je naziv boje s kojim gotovo sigurno nećete pogriješiti. Zbog jednostavnosti, u nastavku ćemo koristiti termin wash. Wash boje mogu se nanijeti na dva različita načina, na cijelu minijaturu ili selektivno. Budući da je skripta namijenjena početnicima, preporuka je obojiti cijelu minijaturu u jednu wash boju. Ipak, ponekad će takvo nanošenje uzrokovati lošije rezultate od selektivnog bojanja, stoga su u nastavku opisana oba načina. Također, selektivno se može odnositi na način nanošenja i na površinu nanošenja.

Prije nanošenja washeva, korisno je odabrati prikladne wash boje s obzirom na korištene bazne boje. Crveni, žuti i tonovi kože dobro se slažu sa zemljanim tonovima wash boja, dok je crni wash dobar za ostale boje. Naravno, postoje i druge boje washeva, no preporuka je koristiti neki od zemljanih i/ili crni ton za početnike, jer se kombinacija tih wash boja može koristiti uz gotovo sve boje.

Nanošenje wash boje na cijelu minijaturu

Kada se wash boja nanosi na cijelu minijaturu, postupak nanošenja je vrlo bitan. Naime, tanki slojevi akrilne wash boje brzo se suše, stoga je teško uniformno nanijeti boju na cijelu minijaturu odjednom. Iz tog razlooga, wash se nanosi na minijaturu selektivno po površinama/zonama. Prije nanošenja boje, proučite minijaturu i odaberite neki rubni dio, poput mača, kacige ili ekstremiteta. Nakon toga, umočite kist u boju, odstranite višak (vidi nanošenje bazne boje) i nanesite boju na cijelu odabranu površinu. Ako nema dovoljno boje na kistu, ne odgađajte bojanje ostatka te površine/zone, već ponovo nanesite boju na kist i dovršite ju. Potom nastavite s odabirom površina/zona, no ovog puta odaberite susjednu površinu ili zonu onoj koju ste već pobojali. Ponavljanjem tog postupka obojajte cijelu minijaturu.

Nanošenje wash boje na cijelu minijaturu

Zbog svoje konzistencije, wash boja se nakuplja u udubinama, dok na ravnim površinama ostaje tanak sloj. Zbog tog svojstva, potencijalno se mogu javiti dva problema.

Coffe stain problem

Jedan od problema je, već spomenuto, brzo sušenje. Naime, ako wash nanesemo samo na dio ravne površine, misleći kako ćemo ostatak dovršiti kasnije, čim se naneseni sloj posuši, nastaje vidljiva granična linija između dijela na koji je boja nanesena i dijela na kojem nema boje. To je takozvani coffe stain problem (coffe stain je engl. za mrlja od kave). Tu liniju nije moguće naknadno ukloniti dodavanjem boje, već je potrebno ponovo nanijeti baznu boju, preko koje će se ponovo nanijeti wash boja. Zbog toga je izuzetno bitno odabrati jednu zonu/površinu i obojati ju odjednom, bez većih pauza.

Pooling problem

Kada se wash boja počinje nakupljati u jednoj točki na površini na kojoj je nanesena, dolazi do tzv. pooling problema. Uzrok problema je najčešće višak wash boje. Drugim riječima, previše boje je preneseno s kista na minijaturu, što najčešće znači da nije dovoljno boje odstranjeno s kista kao višak.

Pooling problem manifestira se u obliku kapljica, kao kada se voda počinje nakupljati u udubinama. Teško je reći točnu granicu između poželjne i nepoželjne količine wash boje, jer se dodavanjem više ili manje iste može podešavati intenzitet sjene koju želimo dobiti kao konačan rezultat.

Ukoliko se boja nakuplja u obliku kapljica ili počinje “curiti” po minijaturi, zasigurno je ima više nego bi bilo poželjno. U tom slučaju, višak se može lagano odstraniti prislanjanjem suhog kista uz višak boje. Suhi kist će upiti višak, nakon čega se po potrebi boju može aplicirati na drugo mjesto ili očistiti s kista.

Selektivno nanošenje wash boje

Drugi način nanošenja wash boje je selektivno, gdje umjesto na cijelu površinu, boju nanosimo samo u utore koje želimo potamniti, odnosno gdje očekujemo više sjene. Postupak nanošenja isti je kao u prethodnom primjeru, izuzev odabira površine. U ovom slučaju odabirete utor koji želite, i po istom principu ga pobojate (kompletan utor odjednom, bez duljih vremenskih razmaka).

Selektivno nanošenje wash boje

YouTube preporuke

Sljedeća tema [next_page]