Priprema

Priprema radnog mjesta

Kao kod sastavljanja minijatura, priprema radnog mjesta bitan je korak. Bez adekvatne pripreme, proces bojenja može izazvati nepotrebne frustracije, jer stvari naizgled ne polaze za rukom. Radno mjesto na kojem ćete bojati trebalo bi imati najmanje

  • Čašicu/zdjelicu s vodom
  • Paletu (suhu ili mokru)
  • Papirnate ručnike
  • Pripremljene kistove
  • Boje koje želite koristi u procesu bojenja
  • Dobro osvjetljenje

Shema boja

Prije bojanja, korisno je odrediti shemu boja koju ćete koristiti. Pregledom na minijaturu utvrdite koju ćete površinu obojiti u koju boju. Ovaj je korak u potpunosti proizvoljan. Boje se mogu odrediti i neposredno prije nanošenja, no shema boja svakako pomaže pri određivanju redoslijeda bojanja (vidi Bojanje u bazne boje). Pri određivanju sheme boja korisno je, ali ne i nužno upoznati se s teorijom boja (za više, pogledaj YouTube preporuke).

YouTube preporuke

Sljedeća tema [next_page]