Materijali izrade

Materijali izrade minijatura

Minijature mogu biti napravljene od različitih materijala, a tri najčešće korištena materijala ukratko su opisana u nastavku. Ne postoji jedan najbolji materijal izrade, no svatko često imaju osobne preferencije. Plastika slovi kao najlakši materijal za početnike, no zbog kompleksnosti izrade takvih minijatura mali broj proizvođača ima plastične minijature u ponudi.

Plastika

Plastične minijature najčešće se nalaze u jednom od dva oblika – na kalupu s dijelovima (tzv. spru, odnosno engl. sprue), ili kao gotove minijature. Plastika je jednostavna za ručnu obradu, što ju čini odličnim materijalom za konverzije (prilagođene izvedbe minijatura). Spaja se pomoću tzv. plastičnog cementa koji rastapa plastiku na kontaktnim točkama, što spojeve čini čvrstima i otpornima na mehanička opterećenja. Oštećenja najčešće nastaju kod tankih dijelova koji, ovisno o izvedbi, lako pucaju.

Plastična minijatura (sastavljena)

Rezin (engl. resin)

Manji proizvođači najčešće koriste rezin, jer omogućava veću razinu detalja nego metal, a postupak izrade jeftiniji je i jednostavniji nego postupak koji uključuje plastiku. Rezin nije teško ručno obrađivati, no prilikom mehaničkog savijanja lako pucaju čak i deblji dijelovi. Pucanje nije olakšano činjenicom da dugački dijelovi (npr. mačevi, koplja, zastave) prilikom kupnje minijature često budu savijeni. Takvi se dijelovi mogu ispraviti u vrućoj vodi. Spaja se super ljepilom, što spojeve čini krhkima prilikom mehaničkog opterećenja (prilikom pada minijature s visine, spojevi lako pucaju). Games Workshop ima dobar ​vodič za rad​ s rezin minijaturama.

Rezinska minijatura

Metal

Od navedenih materijala, metal je najteže ručno obrađivati. Iako se još uvijek izrađuju metalne minijature, sve više ih zamjenjuju minijature od rezina. Prednost metala je što trpi mehaničke deformacije pa je lako ispraviti iskrivljene dijelove, ili saviti ekstremitete u željene pozicije. S druge strane, metal se spaja kao i rezin, super ljepilom, no zbog razlike u težini, spojevi metalnih minijatura pucaju još i lakše. Od navedenih materijala, boja najteže prianja na metal, zbog čega se na metalnim minijaturama često zna okrhnuti (engl. color chipping).

Metalna minijatura

Sljedeća tema [next_page]